Employment Opportunities

Elementary Teacher
Location: Mount Dora Christian Academy
JV Head Coach Girls Volleyball
Location: Mount Dora Christian Academy
K-12 Art Teacher
Location: Mount Dora Christian Academy
K-12 Music Teacher
Location: Mount Dora Christian Academy
Varsity Head Coach Boys Tennis
Location: Mount Dora Christian Academy
Varsity Head Coach Girl Tennis
Location: Mount Dora Christian Academy
Varsity Head Coach Girls Golf
Location: Mount Dora Christian Academy